Leie av lokale ved Flytårnet Kultursenter (FKS)

  • FKS har ambisjoner om å skape et levende kunst- og kultursenter. Tilstedeværelse og en positiv holdning til å bidra i aktiviteter som arrangeres er viktig. Leieavtaler inngås formelt med OBOS og vil i første omgang ha varighet tom 31.12.2017. GFK er ansvarlig for tildeling av atelierplass og godkjennelse av avtale/fornyelse av avtale.
 

Verifisering