Personalia

Brita Svenningsen Lundgreen

Forneburingen 33 - 2. etg. Blått banner

47 91788253

Om meg

Med bildene ønsker jeg å lage et visuelt inntrykk, ofte abstrakt, men bruker gjerne inspirasjon fra konkrete elementer. Språket i bildene er satt sammen av komposisjon, farge og flate.

Sosiale media

Kontakt meg